Finance Business s.r.o.

Finance business s.r.o.

Sídlo: Gombaiho 6, 945 01 Komárno, IČO 51 048 159

 

Prevádzka: Realitné centrum PROPERTY Ingatlan központ

                        Mestská Tržnica 1. poschodie č. 141

                        Námestie Kossútha 3087/141, 945 01 Komárno  

 

Zodp.vedúci: Alföldi Perei Zsuzsanna, +421 918 798 944, +36 70 534 9800

 

Vendégkönyv